KLEM GEWOON

UW ZIJBEVEILIGINGSELEMENTEN VAST

Met het beproefde bevestigingssysteem „hy7“ kunt u uw elementen voor zij- of (dak)randbeveiliging op locatie vastzetten. Met zijn lage gewicht en compacte design blijven de transportkosten laag en kan de montage snel worden uitgevoerd.

VAN BOVEN, ONDER, RECHTS EN LINKS

KLEMT AAN ALLE BOUWMATERIALEN VAST: HOUT, BETON OF STAAL.

SLIM DESIGNSTANDAARD

Het bevestigingssysteem hy7 bestaat uit losse componenten, die u kunt combineren.

ZEER GEVARIEERDTE COMBINEREN

De gebruiksmogelijkheden van de hy7 geven u en uw medewerkers een veilig gevoel bij de montage en het dagelijkse werk.

OM DE HOEK GEDACHT

FLEXIBELE COMPONENTEN VOOR EEN SNELLE BEVESTIGING OOK AAN COMPLEXE STRUCTUREN.

RANDBEVEILIGING: Voor de beveiliging op daken tot een helling van 20° is een randbeveiliging
met vangnetten conform EN 1263-1 een optimale en veilige mogelijkheid.

Voor de montage kunt u gebruikmaken van het reeds aanwezige steigermateriaal, in combinatie met de hy7

DAKRANDBEVEILIGING: Voor daken met een helling tussen 20° tot 60° is de dakrandbeveiliging het meest geschikt.

ZIJBEVEILIGING: Voor veilig werken op platte daken of daken met een hele kleine helling is de zijbeveiliging een goede oplossing.

BEVESTIGINGSPUNT: Steigers worden - ter bescherming tegen windbelasting en horizontale krachten - aan gebouwen bevestigd.

De hy7-houder zorgt voor een eenvoudige en stabiele verbinding in de vorm van een zowel stabiel als variabel bevestigingspunt.

PLUSPUNTEN IN PLAATS VAN KRUISEN

SLIM DESIGN, LICHTE CONSTRUCTIE, BEPROEFDE KWALITEIT EN SNELLE MONTAGE

Slim design, lichte constructie en beproefde kwaliteit - de afzonderlijke systeemcomponenten van de hy7 kunnen op elk moment met elkaar worden aangevuld, uitgebreid of onderling uitgewisseld.

Zo kunt u zonder extra kosten het reeds gemonteerde systeem aan nieuwe uitdagingen tijdens het verloop van het bouwproces aanpassen.

VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN TRADITIONELE SYSTEMEN

Met zijn geteste veiligheid, prijs & prestatieverhouding, montagetijd, alsmede een uitgebreide service door hyprotec GmbH, is het hy7 bevestigingssysteem de meest aantrekkelijke keus op het gebied van valbeveiliging.

Tijdbesparing bij de montage ten opzichte van traditionele systemen
Kostenbesparing ten opzichte van steigers
Materiaalbesparing
Compatibiliteit
Flexibiliteit
 

GETESTE SYSTEEMCOMPONENTEN

IFA / TEST- EN CERTIFICERINGSINSTANTIE IN DE DGUV-TEST

IFA 1704120

TIJDEL. ZIJBEVEILIGING KLASSE A

ZIJBEVEILIGING KLASSE A VOOR DAKEN MET EEN HELLING TOT 10° CONFORM DIN EN 13374:2013.

IFA 1704120

TIJDEL. ZIJBEVEILIGING KLASSE B

ZIJBEVEILIGING KLASSE B VOOR DAKEN MET EEN HELLING TOT 30° CONFORM DIN EN 13374:2013.

IFA 1710002

TIJDEL. ZIJBEVEILIGING KLASSE C

VALBEVEILIGING KLASSE C VOOR DAKEN MET EEN HELLING TOT 60° CONFORM DIN EN 13374:2013.

IFA 1710002

RANDBEVEILIGING

COLLECTIEVE VALBEVEILIGING, RANDBEVEILIGINGSSYSTEEM MET ZIJBEVEILIGING VOOR DAKEN MET EEN HELLING TOT 22,5° CONFORM DGUV-NORM 301-002:2017

VERTROUWEN

DE HY7 VOLDOET AAN ALLE WETTELIJKE EISEN VOOR VEILIG GEBRUIK:

GETEST EN GECERTIFICEERD

ALLE SYSTEEMCOMPONENTEN DOORLOPEN EEN STRENG EN GECERTIFICEERD KWALITEITSMANAGEMENT TIJDENS HET GEHELE PRODUCTIEPROCES.

IFA 1704121

VERANKERINGSVOORZIENINGEN
TYPE A

ALS KLEMBAAR TIJDELIJK INDIVIDUEEL VERANKERINGSPUNT VOOR VALBESCHERMINGS-PBM CONFORM DIN EN 795:2012.

BEVESTIGINGSPUNT

IN VOORBEREIDING OP DE TESTPROCEDURE.

PLATFORMBEVESTIGING

IN VOORBEREIDING OP DE TESTPROCEDURE.